Terugbetalingsbeleid

Terugbetalingsbeleid

Gebruik maken van jouw herroepingsrecht.

Verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen naar contact@remari.nl.

Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden. Gebruik het herroepingsformulier, te vinden op de website en bij je bestelling. Jij verzend het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, naar Remari, Voorste Kamp 63, 3751 JT Bunschoten. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact en in de originele verpakking terug te sturen.


Bij herroeping betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de eventuele leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn als je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen.


Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk anders met jou afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou. Ik kan terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Wij spreken uitdrukkelijk af dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan beschouwd wordt als een waardevermindering. Je bent alleen niet aansprakelijk voor waardevermindering als ik jou niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heb verstrekt.


Let wel op dat de verzendkosten van de retour voor jouw eigen rekening zijn. Om er zeker van te zijn dat je retourzending aankomt raad ik je aan om het pakket met track & trace te verzenden. 

Wat als de 14 dagen zijn verstreken?

Het retourbeleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds je aankoop bij Remari, kan ik je helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet het artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het product hebt ontvangen. Ook moet het product in de originele verpakking zitten. 

Om je retourzending te voltooien, heb ik een kwitantie of aankoopbewijs nodig. Elk item dat niet in originele staat is, beschadigd is, er onderdelen ontbreken om redenen die niet door Remari zijn veroorzaakt, of na een looptijd van 14 dagen retour worden gestuurd, komen niet in aanmerking voor terugbetaling of omruiling. 

Heb je vragen of twijfels? Dan kan je ons altijd even mailen via contact@remari.nl