PRIVACY-&COOKIEVERKLARING

PRIVACY-&COOKIEVERKLARING

 

Wat goed dat je op dit moment deze verklaring leest. Ik ben Rebacca Hess en eigenaar van eenmanszaak “Remari”, geregistreerd onder KvK-nummer 836 466 04 en gevestigd op Voorste Kamp 63, 3751 JT Bunschoten. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens. Mail naar contact@remari.nl als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Hoe ga ik om met jouw privacy?

In deze privacy-&cookieverklaring lees je onder meer welke (persoons)gegevens er worden verwerkt via deze website (www.remari.nl), op welke manier jouw gegevens worden beveiligd en wat jouw rechten zijn. 

 

Geen zorgen, ik ben geen bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals bijvoorbeeld profilering. Maar, ik noem jou liever bij naam dan bij klantnummer. Dus de gegevens die van jou nodig zijn, zijn slechts om mijn diensten en producten (via deze website) te kunnen aanbieden. 

 

Je wordt altijd alleen gevraagd om de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik doe er alles aan om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Als dit redelijkerwijs niet verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er toe leiden dat de rechtsverhouding tussen ons niet tot stand kan komen of kan voortduren. 

 

Meestal ontvang ik persoonsgegevens direct van jouzelf. Maar het kan voorkomen dat ik gegevens van jou ontvang via openbare social media kanalen zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Instagram en Pinterest. 

 

Welke (persoons)gegevens verwerk ik mogelijk van jou?

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres (zakelijk en/of privé)
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • adresgegevens (als je een bestelling plaatst)
 • persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met mij
 • financiële persoonsgegevens
 • social Media account 
 • verkoop producten via Instagram Shopping & de webshop (Shopify)
 • gegevens en foto’s met betrekking tot acties op bijvoorbeeld social media(shopping)
 • gegevens die nodig zijn om jouw profiel op mijn website te maken
 • gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de inner circle
 •  

  Verzamel ik bijzondere persoonsgegevens?

  In principe verzamel ik geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras of godsdienst. 

   

  Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

  Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:

   

  Omdat ik graag wil dat je contact kunt opnemen als je een vraag hebt of bijvoorbeeld meer over bepaalde diensten te weten wilt komen, heb ik op de website een (contact)formulier geplaatst. Ik vraag je om je naam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Die gegevens worden opgeslagen en bewaard. Ik heb dan de mogelijkheid om de door jou online gestelde vragen te kunnen beantwoorden of om op jouw verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens verwijder ik als je geen klant wordt of geen klant meer bent. 

  Ook verwerk ik persoonsgegevens met als doeleinde het uitvoeren van de overeenkomst, het aanmaken van een klantdossier en het onderhouden van de hieruit voortkomende relatie. Bijvoorbeeld jou kunnen toelaten tot de inner circle, jouw deelname aan een (social media) actie of het verkopen van mijn producten aan jou via de webshop die draait op Shopify of Instagram Shopping. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om mijn diensten aan te kunnen bieden. De gegevens die in dit kader verwerkt worden, zijn in elk geval je naam, contact- en adresgegevens, betalingsgegevens en mogelijke andere relevante gegevens zoals al eerder genoemd.  Deze gegevens bewaar ik 7 jaar in verband met de Belastingwetgeving. 

   

  Ik zou een review kunnen plaatsen op mijn website of op een van mijn social media kanalen. Ik vraag jou altijd om jouw toestemming. Ik verwerk hiervoor jouw naam, handelsnaam en beoordeling. Deze review laat ik in principe voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen. Wees je er ook van bewust dat ik Trustpilot gebruik om de reviews te verwerken. Hoe zij met jouw privacy omgaan, lees je hier.

   

  • Als je op mijn website een reactie plaatst onder mijn blog of op een van mijn social media kanalen (Facebook, Instagram, Pinterest), verwerk ik jouw (persoons)gegevens ook. Deze laat ik staan, tot jij aangeeft het te willen (laten) verwijderen. Hoe zij met jouw gegevens omgaan, lees je hier:

   

  Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

  De gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

   

  • jouw toestemming, bijvoorbeeld als ik persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je deze toestemming altijd weer intrekken;
  • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor contact met jou of het kunnen afhandelen van de betaling; 
  • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld een fiscale verplichting;
  • een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld een direct marketing belang.

   

  Duur opslag van de persoonsgegevens

  In zijn algemeenheid geldt dat ik jouw gegevens alleen gebruik voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan de gegevens nog langer te bewaren en dit doe ik dan ook niet. Uiteraard kan ik persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Alle gegevens die ik niet voor de Belastingwetgeving hoef te bewaren, verwijder ik zodra jij geen klant meer bent. Alles wat ik verplicht ben om voor de Belasting te bewaren, bewaar ik 7 jaar (administratie). 

   

  Ontvangen derde partijen de gegevens?

  Ik deel gegevens in eerste instantie niet met derde partijen. Ik deel alleen gegevens als ik dit strikt noodzakelijk acht. Dat is bijvoorbeeld zo als het delen noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens door deze derden.  De volgende derde partijen ontvangen gegevens:

   

  • social (media) kanalen (Instagram , Facebook  =META) & Pinterest)
  • mailservers
  • de online webshop server 
  • virtual assistent
  • Online betaalsysteem via Shopify
  • telefoondiensten 
  • Belastingdienst
  • partijen aan wie ik gegevens verstrek omdat de wet mij daartoe verplicht

   

  Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

  Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal door mij worden beperkt. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield), waar Apple, Google, Ideal, Mastercard en VISA aan voldoen. 

   

  Hoe beveilig ik jouw (persoons)gegevens?

  Ik ben mij ervan bewust dat ik zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om dien te gaan. In dit kader heb ik onder meer een intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook heb ik de vereiste technische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen. 

   

  Ik reduceer het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Uiteraard heb ik op mijn website een SSL geïnstalleerd. Zoals al eerder genoemd, geef ik slechts gegevens door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau. Maar als jij het vermoeden hebt dat jouw (persoons)gegevens worden misbruikt, stuur dan een mail naar contact@remari.nl.

   

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, mail dan naar contact@remari.nl.

   

  Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of als andere aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruik maken van bovenstaande contactgegevens om hierover contact met mij op te nemen.

   

  Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet

  Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan de verwerking van je persoonsgegevens. Als je het er niet mee eens bent dat ik je persoonsgegevens verwerk, heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd opvolgen.

   

  Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

  Als je persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Als dit technisch mogelijk is, zal ik de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden.

   

  Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking

  Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens altijd weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

   

  Cookies 

  Ook gebruik ik cookies op deze site, namelijk functionele, analytische, tracking & social media related cookies. 

   

  Het plaatsen en gebruik van cookies is veilig: er kunnen geen persoonsgegevens uit worden herleid. Ik vind het van groot belang dat je weet welke cookies deze website inzet en voor welke doeleinden die cookies worden gebruikt. Jouw telefoonnummer of mailadres blijven voor mij altijd onbekend. Jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van deze website worden door mij in de gaten houden en er wordt voor gezorgd dat ze gewaarborgd blijven.

   

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan mijn website worden geplaatst, op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat (bijvoorbeeld telefoon, PC, laptop, tablet) waarmee je deze website bekijkt. In deze tekstbestanden (cookies dus) wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en ze kunnen geen schade toebrengen aan het apparaat waarmee je deze website bezoekt. Het werkt zo dat als je op een later moment weer op deze website komt, jouw informatie wordt herkent. De cookies registreren dat je de website opnieuw bekijkt.

   

  Ik plaats cookies om jouw gebruiksgemak voor deze website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, de navigatie op de website en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

   

  • Functionele cookies worden gebruikt om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website;
  • Analytische cookies worden gebruikt om ‘jouw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om na te gaan welke pagina’s op de website worden bekeken, gebruik ik Google Analytics. Google plaatst cookies op jouw apparaat. Daardoor wordt jouw surfgedrag op deze site inzichtelijk. Javascript zorgt ervoor dat de pageviews geteld kunnen worden. Van de informatie die op deze website wordt verzameld worden statistieken gemaakt. Die statistieken worden onder meer gebruikt voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het beoordelen welke pagina’s van deze website misschien moeten worden aangepast, het optimaliseren van deze website en mijn service. Je treft de privacyverklaring van Google hier.
  • Social media related cookies. Op deze website staan ook social media buttons (Pinterest & Instagram & Facebook ). Via deze buttons plaatsen zij ook cookies op jouw apparaat. Hoe zij met jouw gegevens omgaan, lees je hier:

   

  Naast het gebruik van cookies om statistieken te maken zoals uitgelegd onder het kopje analytische cookies, worden de cookies worden ook gebruikt voor het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, het uitlezen van jouw browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven, het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

   

  Cookies die niet direct noodzakelijk zijn worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Als je niet wilt dat deze website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, en indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Wees je er van bewust dat als je geen cookies wilt, niet kan worden gegarandeerd dat deze website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of je ziet fouten op de website. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser.

  Wijzigingen 

  Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 6 juli 2022. Ik kan deze verklaring altijd wijzigen en als het wordt gewijzigd zal ik de gewijzigde versie vanzelfsprekend op deze website publiceren.